• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Winkelcentrum Leyweg
Grevenbergstraat 1
2545 NW Den Haag
K.v.K: 27245369
BTW: 191399180B01

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

 

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

Adres consument(en) :

 

 

 

IBAN Rekeningnummer:

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.